MetaFLO

Nestemäisen sakan kiinteyttäjä

Suuntaporaus HDD

Poraamisen aikana syntyneiden lietteiden ja sakkojen kierrättäminen ja loppusijoittaminen on tarkkaan säädeltyä. Kiinteytetyn jätteen jälkikäsittely on merkittävästi helpompaa ja sille on usein enemmän vaihtoehtoja. Lisäksi kiinteän materiaalin kuljetus on huomattavasti helpompaa.

Tunnelit TBM

Erialiset sakat ja kivituhkat voidaan kiinteyttää nopeasti ja tilatarve on pieni. Kiinteytetty sakka voidaan hyötykäyttää rakentamisessa helpommin kuin vesipitoinen sakka.

Maankaivuu ja hulevesialtaat

Kaivutöiden yhteydessä syntyy usein löysiä ja vesipitoisia maa-aineksia ja sakkoja, esimerkiksi hulevesialtaiden kunnostamisen yhteydessä.

Ympäristöhankkeet

MetaFLO kiinteyttää tehokkaasti lähes kaikki löysät sakat, kuten jätevesilietteet, vesipohjjaiset maalilietteet, betonileikkuusakat, vesipiikkauslietteet ja erilaiset pesulietteet. Testaamme aina asiakkaan lietteet halutessa ja laskemme tarvittavat annostelun ja määritämme toiivan tuotteen.

Miten MetaFLO toimii

MetaFLO on kehittänyt prosessin joka kiinteyttää erilaiset sakat ja nestemäiset lietteet minuuteissa. Patentoidussa prosessissa pulverimainen reagenssi sekoitetaan saostettavaan ainekseen. Saostaminen voidaan tehdä kaivinkoneen kauhalla, allukauhalla tai siirrettävällä sekoitusyksiköllä tai jatkuvaviraavalla seostusmenetelmällä.

Hyödyt

Perinteinen nestemäisen jätteen käsittely on kallista, vie paljon tilaa sekä vaatii usein kalliita pumppuautoja. Perinteisesti pumppuautot kuljettavat jätteen erilliselle jätteenkäsittelylaitokselle, jossa liete prosessoidaan esim. sekoittamalla sitä sahanpuruun, kivituhkaan, turpeeseen tms.. Tämän prosessin tuloksena syntyy jopa 300% enemmän jätettä. Myös logistiset kulut ovat merkittävästi suuremmat. MetaFLO muuttaa toimintamallin kaikilla näillä osa-alueilla.

Kiinnostuitko?