TenCate Geotuubi

Vesipitoisen sedimentin käsittely ja kuivaaminen

Ympäristö-ruoppaus

TenCate Geotube® tekniikan avulla voidaan tehokkaasti käsitellä ja kuivata pilaantuneet sedimentit joki-, järvi-, meri- satama-alueilla tai vesiväylillä. Usein sedimenteissä olevat haitta-aineet muodostava ympäristöriskin tai aiheuttavat haittaa luonnoneliöille ja niiden kunnostaminen and kallis ja teknisesti vaativa hanke.

Tuubit voidaan sijoittaa kohteen läheisyyteen useisiin eri kerroksiin pienelle maa-alueelle. Lähes kaikenlaiset sedimentit voidaan käsitellä ja vapautuva vesi voidaan palauttaa takaisin vesistöön ilman haitta-aineita.

Teollisuuslietteiden käsittely

Kustannustehokas ja varmatoiminen menetelmä, joka soveltuu useiden eri teollisuudenalojen lietteiden käsittelyyn. Geotuubeilla on menestyksellisesti käsitelty useita teollisuuslietteitä, kuten paperi ja sellutehtaiden allaskunnotukset sekä pilaantuneiden merialueiden ruoppaus, kaivosteollisuuden lietteet ja metallipitoiset suotovedet, teräs-, öljyteollisuuden lietteet ja monet muut sovellutukset.

Lahdessa, PHJ Oy, on käsitellyt jo yli 10 vuotta geotuubitekniikalla loka-autoilla tuovavia lietteitä teollisuudesta, rasva-, hiekka ja -öljynerotuskaivojen lietteet. Vastaavia geotuubitekniikaan perustuvia vastaanottoasemia on suomessa jo viisi (5).

Jätevedenpuhdistus

Geotuubi soveltuu erinomaisesti teollisuuden, kuntien tai kaupunkien vedenpuhdistuslaitosten altaisiin kertyneiden lietteiden käsittelyyn. Altaisiin kertyneet sedimentit voidaan ruopata ja kuivata tehokkaasti toiminnan keskeytymättä. Autamme käsitellyn lietteen loppusijoittamiseen tai hyötykäyttöön liittyvissä seikoissa.  

Kaivosteollisuus

TenCate Geotube® tekniikka tarjoaa kustannustehokkaan toimintamallin kaivos- ja mineraaliteollisuudelle. Tekniikan avulla arvokkaiden mineraalien kierrätys on mahdollista, geotuubit muodostavat osan stabiilia rakennetta, parantavat käsittelyssä muodostuvat veden laaua ja vähentävät tarvittavaa loppusijoitustilatarvetta, joskus jopa 80%:tia. Polymeereja tai lisäaineita käytetään usein lietteen flokkaamiseen eli tehostamaan veden poistumista ja parantaan sen laatua.

Kustannutehokas ja suurten kuutiomäärien puhdistustapa

Arman hyödyntää osaamistaan ja pitkää kokemusta TenCate Geotube® käsittelymenetelmän käytöstä,  josta on tullut standardi eri käyttökohteissa ympäri maailmaa. Järjestelmä soveltuu täydellisesti kaiken kokoisiin projekteihin.

Kätevä käyttää sekä tehokas järjestelmä

Toimitamme Geotube® -moduleita eri kokoisina riippuen käyttötarpeesta. Modulit voidaan toimittaa myös siirtolavoilla jolloin niiden hallinnointi on mahdollisimman helppoa. Modulien tilatarve on vähäinen sillä ne voidaan asentaa useaan päällekkäiseen kerrokseen.

Geotuubi on markkinoiden helppokäyttöisin ratkaisu ja yksi tehokkaimmista. Jätteen tilavuus voi pienentyä jopa 90% ja suuri loppujätteen kiinteysaste tekee jälkikäsittelystä helppoa.

TenCate Geotube®  TenCate Geosynthetics Netherlands b.v.:n rekisteröimä tavaramerkki.

Teknologia soveltuu myös (kaivokset)

  • Altaiden kunnostaminen (lietteen poisto ja kuivaus)
  • Rikastushiekka-altaat
  • Vedenkierrätys
  • Hyötykäyttö (padon tai vallin rakentaminen)
  • Huolto-, häiriö- ja katastrofitilanteiden hallinta
  • Raakaaineen varastointi ja kierrätys
  • Happamien kaivosvesien käsittely (käytössä olevat tai käytöstä poistetut)

Kiinnostuitko?