ClariPhos

Harvinainen maametalli ja koagulantti

Poikkeukselline puhdistuskyky

ClariPhos™ maametalli -koagulantti on markkinat mullistava fosforinpoistaja joka on merkittävästi perinteisiä alumiini ja rautapohjaisia metodeja tehokkaampi.

Jopa 50% vähemmän lietettä

ClariPhos muodostaa lujan sidoksen forforin kanssa, tämä tarkoittaa että sidosainetta tarvitaan vähemmän ja pienemmällä määrällä saavutetaan tarvitut puhdistustulokset. Tyypillisesti annostelua voidaan vähentää  30 – 70% vaihtoehtoisiin järjestelmiin verrattuna. Siten myös lietettä syntyy jopa 50% vähemmän.

Matala-happoisuus

ClariPhos on 100 kertaa vähemmän hapokas kuin alumiini tai rautapohjaiset koagulantit. Annostelu voidaan tehdä myös hitaammin ja näin veden pH -pitoisuuden lasku pysyy maltillisempana eikä sitä jouduta muokkaamaan käyttämällä alkaliineja.

Käytön muut hyödyt

Matala jäätymispiste (-40°C) poistaa tarpeen lämmitetylle varastolle tai putkistojen lämmitykselle.

Ei myrkyllinen yhdiste: vertailukemikaaleja turvallisempi käsitellä. Liete soveltuu maanparannusaineeksi. Maametalleilla on matala myrkyllisyysaste eivätkä ne ole kasveille vaarallisia.

Poikkeuksellinen cleantech -tuote

Koagulanttiteknologia mahdollistaa nopean sekä stabiilin fosforin poistamisen. ClariPHOS:in avulla päästään perinteisiä menetelmiä kustannustehokkaampaan lopputulokseen. ClariPhos -menetelmän avulla jätevedenpuhdistuslaitokset voivat päästä asetuksien mukaisiin pitoisuuksiin käyttämättä merkittäviä summia järjestelmien modernisointiin.

Tehokas ja helppokäyttöinen

Matala jäätymislämpötila -40°C  poistaa varaston tai putkiston lämmitystarpeen.

Se on 100*vähemmän happoinen kuin Al or Fe -pohjaiset menetelmät. Tästä johtuen vaikutus veden pH arvoon on merkittävästi pienempi. ClariPhos ei ole myrkyllinen ja näin se on turvallisempi käsitellä.

Ehkäiseen struviitin muodostumista. Säännöllisesti ClariPhos:ia käyttävät kunnalliset puhdistuslaitokset läpäisevät myrkyllisyystestaukset perinteisiä paremmin.

ClariPhos toimii samoilla laiteilla kuin perinteiset fosforinpoistotuotteet, uusia laitteita ei tarvita. Se korvaa yleisimmät alumiini tai rauta koagulantit. 

Merkittävää säästöä

ClariPhos käyttöön siirtyneet vedenpuhdistuslaitokset ovat saavuttaneet merkittäviä säästöjä useilla eri osa-alueilla.

ClariPhos vähentää jälkisuodatustarpeita. Prosessin lopputulos on kirkkaampi ja läpinäkyvämpi. Lietettä muodostuu 30-70% vähemmän ja lietteen kuivaaminen on jopa 40% tehokkaampaa. 

Tarve varaston tai putkiston lämmitykselle poistuu.

Tarve ylimääräiselle pH:n säätökemikaaleille vähenee tai poistuu.

Struviitin muodostuminen vähenee ja näin huoltotoimenpiteet vähenevät.

Kinnostuitko?