Asiakkaamme Kotka Mills:in jäteveden puhdistusaltaaseen oli kerääntynyt sedimenttiä ajansaatossa. Altaan vesitilavuus oli pienentynyt ja tehtaan päästörajat olivat vaarassa ylittyä.

Jätevesiallas kunnostettiin poistamalla vesipitoinen ja orgaanista ainetta sisältä liete imuruoppaamalla. Liete johdettiin geotuubiin, jossa se kiinteytyi todella tehokkaasti ja nopeasti. Menetelmän avulla massamäärää saadaan pienennettyä huomattavasti massan kuivumisen vuoksi haju- tai ympäristöhaittoja välttäen. Massan hyötykäyttö on mahdollista parantuneiden ominaisuuksien vuoksi, lisäksi kuljetuskustannukset ovat huomattavasti pienemmät vähentyneen massamäärän vuoksi. Toimintamallimme mahdollisti sen, että tehtaan toimintaa voitiin jatkaa keskeytyksettä kunnostustyöstä huolimatta.

 

Geotuubit käytössä.

 

 

Related Posts

Leave a Reply